Role na spotkaniu

Spotkanie wypełnione jest rolami. Niektórzy mają przygotować panele, inni je oceniać. Dlatego wcześniej przygotowujemy się do spotkania i układamy agendę. Agendę najbliższego spotkania możesz znaleźć pod tym linkiem, w naszym dedykowanym serwisie EasySpeak.

Po co role na spotkaniu?

Aby uczestnicy spotkania mogli wyciągać z niego jak najwięcej dla siebie, a przy tym dobrze się bawić, potrzebni są ludzie, którzy poprowadzą to spotkanie oraz zapewnią, że każdy obecny będzie mógł poznać rzeczowe i wartościowe wnioski odnośnie poszczególnych wystąpień.

Każda rola na spotkaniu ma inne zadanie i odpowiada za inny fragment spotkania. Stąd każda uczy innych kompetencji i pozwala rozwinąć uniwersalne umiejętności potrzebne do jej pełnienia.

Toastmaster Wieczoru

Toastmaster Wieczoru to prowadzący spotkanie – odpowiada za agendę, temat i przygotowanie zespołu. W trakcie spotkania dba o to, by wszystko przebiegało płynnie i zgodnie z planem. 

Agenda

Toastmaster Wieczoru dba o przygotowanie agendy w konsultacji z Wiceprezesem do spraw Edukacji (VPE). W trakcie spotkania stara się kierować nim według agendy ale też prowadzić spotkanie reagując na zmieniającą się sytuację.

Temat spotkania

To Toastmaster Wieczoru wybiera temat spotkania i prowadzi związaną z nim dyskusję w ramach panelu poczatkowego.

Role na spotkaniu

Oprócz Toastmastera Wieczoru, czyli gospodarza spotkania podczas spotkania wiele osób troszczy się o zarządzanie małymi jego kawałkami. Toastmaster zapowiada kolejne osoby i udziela im głosu.

Ekstrakt:

 Przed Spotkaniem

 • Minimum tydzień przed spotkaniem przygotowuje temat spotkania.
 • Stara się zapełnić agendę minimum dzień przed spotkaniem.

W trakcie spotkania

 • Przyznaje głos i zapowiada kolejne części.

 • Koordynuje przebieg spotkania wedle agendy

Główny Oceniający

Na głównym oceniającym ciąży duża odpowiedzialność – bacznie przyglądać się całemu spotkaniu, jak jest przygotowane i jak prowadzone. Jego zadanie to obserwacja i ewaluacja wszystkich organizatorów spotkania.

Czemu służy ta rola?

Gramatyk, kontroler płynności i chronometrażysta ewaluują występujących podczas spotkania. To, jak oni sami wywiązali się ze swoich zadań ocenia Główny Oceniający. Głowa zespołu oceniającego kontroluje również jakość pracy wykonanej przez Toastmastera Wieczoru oraz Prowadzącego Gorące Pytania.

Co zyskujesz?

 • nauczysz się holistycznego spojrzenia na wydarzenie 
 • wyostrzysz swoją uważność i umiejętność aktywnego słuchania
 • dopracujesz umiejętność przedstawiania rzeczowych podsumowań

Chronometrażysta

Na każde wystąpienie w agendzie spotkania, jest wyznaczony konkretny czas. Zadaniem chronometrażysty jest pilnowanie, aby mówca zmieścił się w określonej ramie czasowej i nie przekroczył dopuszczalnego limitu wystąpienia.

Czemu służy ta rola?

Wyobraź sobie, że przychodzisz na szkolenie, które miało trwać 2 godziny, a finalnie skończyło się po czterech, bowiem prowadzący często dywagował i odbiegał od tematu. Chronometrażysta pomaga nam w nauce zarządzania czasem swoich wystąpień, jak i również w skutecznym i zwięzłym przekazywaniu informacji.

Co zyskujesz?

 • zyskasz podzielność uwagi – podczas słuchania wystąpień, twoim zadaniem jest mierzenie czasu i sygnalizowanie odpowiednich kolorów
 • lepiej zaczynasz rozumieć wagę czasu w wystąpieniach publicznych

Kontroler płynności

Osoba na stanowisku kontrolera płynności, pomaga nam zapanować nad zjawiskiem para-mowy, czyli wszelkiego rodzaju jękami namysłu(„eee””yyyyy…”), które pojawiają się w naszych przemówieniach i niepotrzebnymi pauzami w przemówieniach jak i przeciągnięciami głosek.

Czemu służy ta rola?

Wyobraź sobie, że masz okazję być na wystąpieniu mówcy, który co chwilę wtrąca „yyy” do swoich wypowiedzi, robi pauzy w najmniej odpowiednich momentach i każde jego „i” brzmi jak przytrzymany guzik na klawiaturze, tworzący „iiii”. Nie brzmi to dobrze, prawda? Z powodu braku fluencji możemy utracić klarowność i spójność przekazu, co z pewnością negatywnie wpłynie na jakość naszych wystąpień.

Co zyskujesz?

 • nauczysz się aktywnego słuchania
 • zyskasz większą samoświadomość podczas wystąpień

Gramatyk

Jednym z aspektów wystąpień publicznych, który możemy ćwiczyć w klubie, jest poprawność językowa naszych wystąpień. Pomaga nam w tym gramatyk, poprzez aktywne słuchanie wypowiedzi uczestników spotkania i wyłapywanie wszelkich błędów językowych, jak również niezwykle trafnych  i zgrabnych wypowiedzi.

UWAGA! Na spotkaniach gramatyk prowadzi konkurs na „słówko dnia”. W konkursie wygrywa osoba, która najczęściej używa wybranego przez gramatyka słowa.

Czemu służy ta rola?

Może i Kali mieć dobra wizja ale gdy nie umieć jej przekazać to dużo tracić! Tym przerysowanym zdaniem, pragniemy zwrócić Twoją uwagę, na wagę poprawności gramatycznej naszych wypowiedzi. W przypadku jej braku, istnieje większa szansa, że słuchacz błędnie zinterpretuje nasz komunikat i nie będzie skłonny do podzielenia naszej wizji  lub idei zawartej w przemówieniu.

Co zyskujesz?

 • masz okazję do treningu aktywnego słuchania
 • ćwiczysz swoją uważność – wyłapywanie potknięć językowych jak i „perełek” wymaga sporej koncentracji

Prowadzący gorące pytania

Mistrz gorących pytań jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu gorących pytań, czyli przemówień improwizowanych.Każdy z uczestników otrzymuje jedno pytanie/zadanie do którego wcześniej nie miał okazji sie przygotować, a jego zadaniem jest rozwijanie danego tematu minimum przez minutę a maksymalnie przez dwie. 

Czemu służy ta rola?

W życiu również pojawiają się sytuację, w których spada na nas nieoczekiwanie pytanie, a sytuacja robi się… gorąca. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie umiejętności szybkiej improwizacji tak, aby być w stanie zgrabnie odpowiedzieć nawet na najmniej oczekiwane pytanie.

Co zyskujesz?

 • projektując gorące pytania trenujesz swoją kreatywność
 • prowadząc gorące pytania uczysz się angażowania uczestników

Mówca

Czym było by spotkanie liderów i mówców bez… mówców. Mówcy wieczoru przygotowują wystąpienia w oparciu o materiały e-learningowe, a następnie występują na klubowej scenie w wybranym przez siebie terminie.

Czemu służy ta rola?

Podstawowa metoda rozwoju w klubie to przygotowywanie przemówień i występowanie. Przemówienia dotyczą różnych kwestii i zmuszają mówcę do przepracowania podstawowych oraz zaawansowanych elementów wystąpień publicznych. 

Co zyskujesz?

 • ćwiczyć wystąpienia publiczne i poznajesz tajniki dobrego wystąpienia
 • poszczególne projekty zmuszają cię również do rozwoju twoich umiejętności miękkich: priorytetyzacji, ewaluacji, prowadzenia zespołu i wielu innych