Jak zostać członkiem klubu Na Szczycie?

Musisz wiedzieć, że cieszy nas już sam fakt czytania przez Ciebie tej informacji. Oznacza to, że podobnie jak my zauważyła(e)ś u siebie potrzebę rozwijania umiejętności publicznego przemawiania.

Od czego zacząć?

 

1. Zlokalizuj nas.

Spotykamy się regularnie co tydzień o  18.15 w Bielsku Białej. Miejsce spotkania potwierdź na naszym facebooku wchodząc w najbliższe wydarzenie w zakładce wydarzenia https://www.facebook.com/ToastmastersNaSzczycie 

W czasach pandemicznych spotkania odbywają się także online na platformie ZOOM w tych samych porach.

Link: us06web.zoom.us/j/95984297958

Meeting ID: 959 8429 7958

Password: 024035

cel (Źródło: Pixabay)
agenda przykładowa

2. Odwiedź Nas

Po przybyciu lub zalogowaniu się na spotkaniu, proszę zapoznaj się z agendą. To harmonogram zdarzeń. Agenda spotkania wskaże Ci czego i kiedy możesz się spodziewać. Jest zawsze jest udostępniana przybyłym członkom i gościom. Agendę najbliższego spotkania możesz znaleźć pod tym linkiem, w naszym dedykowanym serwisie EasySpeak.

Klubowicze i goście mówią do siebie po imieniu i za każde wystąpienie nagradzają mówcę oklaskami. Nie zdziw się, jeżeli już w trakcie Twoich pierwszych odwiedzin w klubie ktoś poprosi Cię o powiedzenie kilku słów do zebranych, oraz zwróci się do Ciebie z ofertą pomocy i wyjaśnień. Sami kiedyś byliśmy w tej roli i uważamy, że taka zachęta oraz pomoc jest bardzo przydatna.

Gościna na naszych spotkaniach jest nieodpłatna i możesz nas odwiedzać ilekroć przyjdzie Ci ochota. Jako gość możesz brać udział w dyskusji oraz gorących pytaniach, nie możesz jednak pełnić żadnych ról, brać udziału w konkursach oraz wygłaszać mów przygotowanych za które otrzymuje się informacje zwrotne (ewaluacje). 

3. Zadeklaruj chęć przystąpienia do klubu.

Wybierz dowolnego z uczestników spotkania będącego członkiem i podziel się z nim swoją decyzją. Z myślą o takiej sytuacji kluby Toastmasters wybierają w swoich składach osoby odpowiadające za „pierwszy kontakt”,  są to Wiceprezesi ds. Członkostwa (VPM). To VPM pokieruje formalnościami związanymi z Twoim członkostwem, by po nich przekazać Cię Wiceprezesowi ds. Edukacji, który rozpocznie z Toba drogę przyszłego mówcy.  

Uścisk (Źródło: Pixabay)